Dragi kupci,

Hvala Vam na kupovini monopola! Pravila su u nastavku. Kako je u pitanju proizvod koji je bio dostupan u pretprodaji, u slučaju bilo kakvih pitanja i reklamacija, na raspolaganju smo. Ukoliko iz bilo kog razloga želite da vratite proizvod, to možete učiniti jednostavnim slanjem mejla na shop@mojfandomshop.com. Poslaćemo uputstvo za povraćaj, a novac će u najkraćem mogućem roku biti na Vašem tekućem računu. Isti mejl je za sva dodatna pitanja i pomoć.


SVAKI IGRAČ ZAPOČINJE SA:

5×1
1×5
2×10
1×20
1×50
4×100
2×500

Ostatak novca ostaje u banci.

Pravila igre

Maksimalan broj igrača u igri je 6. Bankar može biti jedan od igrača ili posebno lice. Na početku igre se na označenim mestima na tabli stave kartice šanse i misterije, naličjem prema tabli. Svaki igrač izabere svoju figuru i od banke uzme početni kapital. Igru započinje igrač koji, bacajući dve kocke, dobije najveći zbir. Prvi igrač se pomera za onoliko polja koliko je poena dobio i izvršava obaveze vezane za polje, a zatim predaje kockice igraču levo od sebe. Ako igrač prilikom bacanja kockica dobije dva ista broja, pomera svoju figuricu za dobije broj poena, a zatim baca još jednom. Ukoliko igrač tri puta uzastopno dobije dvostruke brojeve, za kaznu ide u zatvor. Svaki put kada igrač pređe preko polja „GO“, banka mu isplaćuje novac u vidu plate.

Zaustavljanje na slobodnoj imovini
Kada se igrač nađe na slobodnoj imovini, on može da je kupi ili ustupi banci koja će je prodati igraču koji ponudi najbolju cenu. Vlasnik dobija ugovor o kupljenoj imovini i stavlja ga ispred sebe tako da obojena strana bude vidljiva.

Zaustavljanje na tuđoj imovini
Kada se igrač nađe na tuđoj imovini, mora vlasniku platiti najamniniu prema ugovoru na tu imovinu i prema vrsti i broju izgrađenih objekata na njoj. Ako je imovina pod hipotekom, najamnina se ne plaća.

Šanse i misterije
Ako se igrač zaustavi na jednom od ovih polja, dužan je da uzme kartu iz odgovarajućeg špila, da izvrši uputstvo koje karta sadrži i da je vrati na dno špila. Samo se karte za besplatan izlazak iz zatvora mogu zadržati dok se ne iskoriste ili prodaju drugom igraču.

Porezi
Kada se igrač zaustavi na poljima „Porez“, mora platiti banci neznačeni iznos.

Zatvor
Ukoliko se igrač nađe u zatvoru, iz njega može izaći na sledeći način:
1. Plaćanjem kazne kada dođe njegov red na bacanje kockica,
2. Ako pri bacanju dobije dvostruki broj igrač izlazi iz zatvora bez plaćanja kazne,
3. Korišćenjem kartice za besplatan izlazak iz zatvora koji poseduje ili je kupio od suigrača,
4. Igrač je dužan da izađe u trećem krugu uz plaćanje kazne.
Dok je u zatvoru, igrač može da naplaćuje najamnine za svoju imovinu.

Kuće i dvorci
Prodaju kuća vrši banka po ceni koja je naznačena na ugovoru. Igrač može graditi kuće samo ako je vlasnik svih zemljišta iste grupe i to pre nego što baci kocke. Na jednom zemljištu se ne mogu podići dve kuće ako na drugim zemljištima nema bar jedne kuće. Na svakom zemljištu iste grupe ne mogu biti više od četiri kuće. Cena svake kuće označena je na kraju ugovora. Da bi izgradio dvorac, vlasnik mora da vrati banci 4 kuće i plati dvorac. Na jednom zemljištu se može izgraditi samo jedan dvorac. Ako tokom igre banka ostane bez kuća, igrači moraju da sačekaju da neki igrač vrati ili proda banci svoje kuće. Ako više igrača želi da kupi kuće, a broj kuća je ograničen, kuće se prodaju igraču koji ponudi višu cenu.

Prodaja imovine
Zemljište se ne može prodati kada na njemu ili na zemljištu iste grupe postoji građevina, osim ako se građevine prethodno prodaju banci.

Hipoteka
Samo banka izdaje hipoteku. Prilikom otkupljivanja hipoteke banci treba platiti vrednost plus 10%. Ako se drugom igraču proda zemljište pod hipotekom, kupac mora platiti banci 10% vrednosti hipoteke.

Bankrot
Igrač je pod stečajem kada banci ili drugom igraču mora platiti svotu koja prelazi vrednost svega što poseduje. U tom slučaju, sve što ima, prelazi u banku koja isplaćuje poverioce. Igrač koji propadne, povlači se iz igre. Ostalim igračima banka stavlja na licitaciju imovinu propalog igrača, osim kuća i dvoraca.

Završetak igre
Kad pretposlednji igrač bankrotira, onaj ko ostane je pobednik.

Please select your product

No products in the cart.